“Mogen wij ons voorstellen?” Soms wordt op deze zin quasi afkeurend gereageerd. Je moet niet zeggen “voorstellen” want wat stel je nu voor? “Mag ik kennis maken?” is de juiste zin.

Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. wil graag met u kennis maken. Om u duidelijk te maken wie wij zijn en wat wij doen en om u ervan te overtuigen dat wij iets voorstellen.

Groeneveld & Partners doet aan personenschaderegeling en zijn gespecialiseerd in letsel- en overlijdensschaden die het gevolg zijn van bedrijfs- of verkeersongevallen, medische fouten of gebrekkige producten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de schadebehandeling van beroepsziekten. Bovendien worden schaden onder (collectieve) ongevallenpolissen behandeld waaronder dodelijke ongevallen.

Letselschaden of liever personenschaden vragen een andere behandeling dan alle andere soorten schaden. Bij een personenschade is de mens zelf beschadigd. Dat grijpt mensen aan. Het zijn emotionele aangelegenheden die om die reden een speciale aanpak vereisen. Wij zijn gewend te voldoen aan deze eisen.

De klant aan het woord

Wij staan te popelen om u nog meer over ons te vertellen maar dat is niet beleefd in een kennismakingsgesprek. Ook u moet aan het woord komen. Want u heeft vragen over tarieven en de organisatie. En eisen over snelheid van werken. Zaken die wij graag met u bespreken bij u of bij ons op kantoor.

Een nog betere manier om ons te leren kennen is een expertise-opdracht verstrekken. Dan kunt u direct beoordelen of wij iets voorstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat u na het lezen van onze rapporten zult zeggen: “Prettig te hebben kennis gemaakt”.

Vragen? Hans Groeneveld informeert u graag nader. Neem hier contact op.