Deze regeling is bedoeld voor personen wiens schade door onze ondernemingen is of wordt behandeld, dan wel de belangenbehartiger van deze persoon.

 • Wij beschouwen als een klacht: iedere als klacht benoemde onvrede, waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.
 • De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de klachtenbehandelaar van onze onderneming. U kunt hiervoor het klachtenregistratieformulier downloaden en ingevuld opsturen aan:

  Mr. H. Groeneveld & Partners B.V.
  T.a.v. de directie
  Postbus 3011 AA Rotterdam
  Telefoon: 010-405 10 20
  E-mail:  info@groeneveld-partners.nl
 • De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen bevestigd.
 • Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke en gemotiveerde reactie.
 • Mocht de afwikkeling van de klacht volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de directie de klager steeds wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting: een klacht indienen bij het NIVRE, De Letselschaderaad, of een betrokken verzekeraar.
 • Wij houden een klachtenadministratie bij, zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in het aantal klachten en de wijze van afhandeling. Binnen onze ondernemingen worden klachten ook ter verbetering van onze dienstverlening intern besproken.

Download hier ons klachtenregistratieformulier: